Info o lektorke

Alžbeta Kazičková

Vysokoškolské vzdelanie

Má ukončený bakalársky stupeň štúdia architektúry a urbanizmu na Fakulte architektúry a dizajnu na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Momentálne pokračuje v inžinierskom stupni štúdia na La Sapienza Università di Roma

Funkcia v JEDU

Customer Service

Relevantné skúsenosti

- Vedenie kreatívnych kurzov vo voľnočasových a sebarozvojových centrách
- Lektorovanie pyrografie (ručného vypaľovania do dreva), 2D a 3D počítačová grafika, modelovacie a grafické software-y
- Práca v architektonickom štúdiu PETREK Architects
- Práca ako grafička pre študentskú organizáciu IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience)
- Práca so strojmi vo Fablabe (lasery)
- Tvorba grafickej identity pre firmy a organizácie

Záujmy

Tvorba hudby, tancovanie swingu, potápanie a windsurfing, grafika a ručné tvorivé práce, turistika

Prečo som sa pridala k JEDU?

“ Keď som bola prizvaná spolupracovať v projekte JEDU, okamžite ma očarilo
nadšenie a zápal všetkých členov pre posúvanie a rozvoj mladých ľudí vpred za ich cieľmi. Sami sme si prešli podobnými chodníkmi a preto vieme, čo to
znamená keď sa človeku do života dostane dobrý učiteľ alebo aspoň nový pohľad či inšpirácia. Jedu vnímam ako úžasnú príležitosť byť súčasťou niečoho zmysluplného čo dáva veľa obom stranám. “

Alžbeta Kazičková

V prípade akýchkoľvek otázok

Pošlite nám správu