Info o lektorke

Katarína Kravčíková

Zamestnanie

Výskumná asistentka na Masarykovej Univerzite v Brne

Funkcia v JEDU

Recruiting

Relevantné skúsenosti

- komunikovanie vedy širokej verejnosti a koordinácia vedecko-popularizačných eventov
- dlhoročná edičná a korektorská práca
- tvorba a administrácia vizuálneho obsahu výskumných databáz
- spolupráca na produkcii filomových dokumentov (kamera, spolupráca na scenári, dramaturgia, fotografie) a elearningových kurzov
- spracovnaie a vizualizovanie dát a výsledkov sociálnych facilitácií

Záujmy

Hľadanie a pozorovanie pekných vecí v prírode a spoločnosti, bicyklovanie a bouldering, vyšívanie, cudzie jazyky a kultúry

Prečo som sa pridala k JEDU?

“ K JEDU som sa pridala lebo sa jedná o projekt s dobrým nápadom a so sociálnym presahom, ktorý pomáha zmenšovať rozdiely v prístupe ku kvalitnému vzdelávaniu na Slovensku. “

Katarína Kravčíková

V prípade akýchkoľvek otázok

Pošlite nám správu