Životné prostredie a zmena

Ako tvoriť udržateľný svet

Kontext kurzu

Téma starostlivosti o životné prostredie je málokedy súčasťou školských osnov, napriek tomu, že výrazne ovplyvňuje náš každodenný život. Spôsob akým momentálne funguje naša spoločnosť je neudržateľný. Prostredie, v ktorom žijeme je každým dňom viac a viac ničené činnosťou ľudí. Problémy ako klimatická kríza, strata biodiverzity, nedostatok pitnej vody alebo odlesňovanie naberajú na intenzite. Ich riešenia sú komplikované a často zanedbávané lídrami krajín. Pokiaľ bude naša spoločnosť pokračovať tak ako doteraz, všetci by sme sa mali báť budúcnosti.

Je preto ľahké stratiť nádej, poprieť fakty a zatvoriť pred všetkým oči. Ale ako hovorí legendárna prírodovedkyňa Jane Goodall: „Najväčšou hrozbou pre našu budúcnosť je apatia”. Tento kurz je práve pre tých, ktorí chcú proti apatii bojovať a stať sa súčasťou pozitívnej zmeny. 

O kurze

Tento kurz dá študentom priestor naučiť sa aktuálne vedomosti o svete, spoločnosti a životnom prostredí, ktorých sú súčasťou ako aj spoznať ich vzájomné vzťahy. Spoločne porozumieme komplexnosti životného prostredia a rozoberieme najväčšie hrozby, ktorým naša planéta dnes čelí. Budeme kriticky hodnotiť existujúce a chýbajúce riešenia problémov ako aj navrhovať svoje vlastné. Skúsime tak spoločne nájsť nádej a šíriť ju ďalej.

Tento kurz je interdisciplinárny čo znamená, že bude prepájať predmety ako geografia, biológia, politika a angličtina v snahe nájsť odpovede na konkrétne problémy.

Na kurze budeme spoločne hľadať odpovede na otázky ako:

Výstup kurzu

Výstupom kurzu bude individuálny záverečný projekt, ktorý si každý študent navrhne a zrealizuje na jednu z tém kurzu (s podporou lektorky a spolužiakov). Projekt sa bude skladať z aktivity, ktorá má zlepšiť stav životného prostredia v blízkom okolí študenta a následnej reflexie. Na poslednom seminári kurzu si študenti projekty odprezentujú a vymenia si spätnú väzbu. 

Predbežné témy týždňov

Môžu sa meniť podľa potrieb študentov

1. Mesiac

Efekt domina v prírode

Sociálny pilier udržateľnosti

- globálna perspektíva
- nerovnosti

Ekonomický pilier udržateľnosti

- spoločnosť
- systém
- rozdelenie moci

Ekologický pilier udržateľnosti

- základné princípy ekológie

2. Mesiac

Planetárne hranice 1

- strata biodiverzity
- zmena využitia pôdy
- využitie pitnej vody
- bio-geo-chemické toky

Planetárne hranice 2

- okysľovanie oceánov
- atmosférické zaťaženie aerosólom
- strata ozónu v stratosfére
- nové častice

Aktivizmus, nádej a zmena

Klimatická kríza

3. Mesiac

Pôvodné obyvateľstvo a vzťah k prírode

17 cieľov udržateľného rozvoja

Case study: udržateľnosť mesta Benátky

Záverečné prezentácie projektov

Spôsob výučby

Cena kurzu

Snažíme sa robiť dostupnú edukáciu pre všetkých tak, aby pre zvedavosť a úprimný záujem o vzdelávanie sa neboli peniaze prekážkou. Máme určenú štandardnú cenu za kurz, ale aj výrazne zľavnenú cenu pre záujemcov, ktorí si nemôžu dovoliť platiť plnú čiastku. Pri nastavovaní ceny za kurz s vami budeme komunikovať a zohľadníme vašu finančnú situáciu, ak to bude potrebné . Pre viac informácii nám napíšte správu.

Info o lektorke

Sára Lovecká

Vysokoškolské vzdelanie

Študentka posledného ročníka BASc Global Sustainable Development (Bakalár Globálneho Udržateľného Rozvoja) na University of Warwick v Anglicku

Stredoškolské vzdelanie

LEAF Academy (AP environmentálne vedy, AP humánna geografia, AP komparatívna vláda a politika), Škola pre Mimoriadne Nadané Deti a Gymnázium

Skúsenosti s Environmentálnou Výučbou

Spoluorganizátorka a environmentálna lektorka letnej školy v Podunajských Biskupiciach (2022) / Vedúca environmentálnych workshopov so zameraním na udržateľnosť vody pre žiakov siedmich základných škôl v Stratford Upon Avon v Anglicku (2021)

Záujmy

Inkluzívne zážitkové vzdelávanie, ochrana životného prostredia, knihy, pobyt v prírode, káva, tanec a turistika

V prípade akýchkoľvek otázok

Pošlite nám správu