Pamäťové techniky

Ako si efektívne pamätať 

O kurze

Máte dojem, že máte hroznú pamäť a neviete si zapamätať ani meno, keď sa vám niekto nový predstaví? Stáva sa vám, že zabudnete všetko nové učivo hneď po písomke a pritom ste sa to učili niekoľko hodín/dní? Neviete si spomenúť, kam ste položili kľúče, kde ste naposledy nechali svoju bundu, čo všetko treba kúpiť alebo ako sa volá ten super herec, ktorý presne viem ako vyzerá?

Ukážem vám, že toto všetko sa dá naučiť, aby ste už nikdy nemuseli riešiť podobné problémy. Prezradím vám tajomstvo. Váš spôsob zapamätávania je neefektívny, trvá dlho a často si dané informácie neudržíte dlho v pamäti. Ani sa tomu nečudujem, keďže vás nikto nikdy nenaučil, ako si efektívne ukladať informácie do dlhodobej pamäti. Tento kurz to ale presne ponúka.

Naučíme sa spoločne techniku, vďaka ktorej to všetko zvládnete. Budeme používať pamäťové paláce (memory palace technique), ktoré vám uľahčia život. Táto technika je tak efektívna, že nielen bežní ľudia začnú po mesiaci dosahovať viditeľný progres, ale dokonca ľudia s alzheimerom si dokázali s touto technikou zapamätať viac informácii, ako priemerný človek. https://lirias.kuleuven.be/457858?limo=0

Čo presne sú pamäťové paláce?

Výstup kurzu

Okrem toho, že vám ukážeme ako si efektívne ukladať informácie do pamäti a sami budete vidieť progres, budeme mať aj merateľné ciele. Na konci kurzu si každý z vás bude vedieť:

Predbežné témy týždňov

Môžu sa meniť podľa potrieb študentov

1. Mesiac

Odmeranie vašich aktuálnych pamäťových schopností

Spôsob ukladania informácií

- pravá a ľavá hemisféra
- prepojenie amigdaly s hipokampusom
- emócie a pamäť

Vytvorenie vašich pamäťových palácov

Používanie asociácií pri zapamätávaní

2. Mesiac

Praktizovanie novej metódy + vedomosti o pamäťových technikách

Učíme sa zapamätať náš prvý balíček kariet

Zrýchlená metóda

Ako si pamätať mená

3. Mesiac

Spôsoby na zapamätanie si čísiel

Fakty a čísla v nich

Telefónne čísla, dôležité dátumy

Otestovanie naučeného- veľká revízia

4. Mesiac

13.

Rozpamätanie zabudnutých udalostí, zložitý dej, emočné stopy

14.

Cudzí jazyk- učenie slov

15.

Mená a osoby