Príprava na maturitu

Kompletná príprava na písomnú aj ústnu časť maturitnej skúšky

V čom sme jedineční?

Ako jediní na Slovensku pripravujeme žiakov inovatívnou formou založenou na pravidelnom testovaní. Naši študenti majú k dispozícii naše skúšobné maturitné zadania a rovnako aj maturitné zadania z minulých rokov. Zároveň poskytujeme aj množstvo kvalitných vlastných materiálov, ktoré si vyskúšali už stovky našich žiakov a aj vďaka nim úspešne absolvovali maturitnú skúšku.

Na rozdiel od bežných kurzov, kde je v jednej triede zvyčajne viac ako 10 študentov, u nás v skupine sa nachádza okolo 6 študnetov. Znamená to, že vieme každému študentovi venovať individuálny prístup a dbať na jeho potreby.

Akí lektori u nás učia?

Pri výbere lektorov uprednostňujeme kvalitu pred kvantitou. Naši lektori prechádzajú poctivým výberovým procesom, v ktorom sa uisťujeme, že majú tie správne vlastnosti a motiváciu pre prácu s mládežou a že z odborného hľadiska majú čo ponúknuť.

V radoch našich lektorov nájdete množstvo šikovných ľudí nadšených pre zlepšovanie slovenského vzdelávania, ako aj ľudí s bohatými zahraničnými skúsenosťami, ktorí radi svoje vedomosti odovzdávajú ďalej. Sú to ale aj inovatívni učitelia zo stredných škôl, ktorí bývajú súčasťou maturitnej skúšky.

Individuálny plán

Kurz začína dvoma úvodnými testami. Po nich študent dostane individuálny report, v ktorom bude vyhodnotený stav jeho momentálnych vedomostí z daného predmetu.

Následne, nakoľko je náročnosť na stredných školách rozdielna, zostavujeme každému študentovi individuálny plán. Pozostáva z dvoch cieľov – písomná časť a ústna časť maturitnej skúšky.

Princíp

Staviame na dvoch základných pilieroch: samostatnosť a feedback (spätná väzba). 

Samostatnosť: vedieme študentov k samostatnosti, učíme ich byť čo najviac nezávislí a pripravení na nároky po SŠ. 

Feedback: je neodmysliteľnou súčasťou kurzu. Komunikujeme priamo a otvorene. Študenti a rovnako tak aj rodičia dostávajú pravidelne spätnú väzbu o pokroku. 

Progres v grafickom zobrazení

Schéma hodiny

Všetky hodiny začíname uvítaním a krátkou konverzáciou, aby sme navodili príjemnú priateľskú atmosféru. Zo študentov opadne prvotný stres, uvoľnia sa a lepšie sa im bude pracovať.

Následne pokračujeme skontrolovaním zadania na precvičenie, ktoré dostávajú študenti po každej hodine.

Potom už prechádzame na individuálnu prácu pre každého študenta. Počas nej zároveň prebieha aj konzultácia, takže kedykoľvek má študent nejasnosti alebo otázky, môže sa pýtať a lektor je pripravený učivo vysvetliť.

Hodina sa končí zadaním zadaní na precvičenie a feedbackom, kedy študent môže povedať ako sa mu hodina páčila.  Feedback od študentov je pre nás veľmi cenný a vieme vďaka nemu naše kurzy stále zlepšovať. 

Prečo sme si zvolili práve formu testovania?

Najlepší nástroj na overenie zapamätaných vedomostí je práve pravidelné testovanie. 

Vďaka pravidelnému testovaniu

Ako často?

Celý kurz pozostáva z etáp, ktoré sú rozdelené na jednotlivé mesiace – od januára až po máj. Po skúsenosti z minulých ročníkov odporúčame s prípravou začať čo najskôr a preto posledných študentov do tried prijímame na začiatku januára.

Nakoľko sa študenti delia do tried podľa ich vedomostnej úrovne, máme rôzne termíny hodín pre jednotlivé triedy. Vieme ale časovo vyhovieť potrebám študenta keď otvárame nové triedy, po napísaní správy Vám vieme poskytnúť aktuálne informácie

Cena kurzu

Snažíme sa robiť dostupnú edukáciu pre všetkých tak, aby pre zvedavosť a úprimný záujem o vzdelávanie sa neboli peniaze prekážkou. Máme určenú štandardnú cenu za kurz, ale aj výrazne zľavnenú cenu pre záujemcov, ktorí si nemôžu dovoliť platiť plnú čiastku. Pri nastavovaní ceny za kurz s vami budeme komunikovať a zohľadníme vašu finančnú situáciu, ak to bude potrebné . Pre viac informácii nám napíšte správu.

Bonusy kurzu

Povedzte o nás priateľom

Ak zavoláte svojho kamaráta alebo kamarátku, aby sa k Vám pridal do kurzu, dostanete od nás zadarmo jednu individuálnu hodinu. 🙂 

V prípade akýchkoľvek otázok

Pošlite nám správu