Info o lektorke

Sabína Samporová

Vysokoškolské vzdelanie

Študentka Aplikovanej informatiky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského

Funkcia v JEDU

Lektorka matematiky a informatiky

Relevantné skúsenosti

- Mám niekoľkoročné skúsenosti s prípravou a vedením krúžku programovania pre deviatakov a stredoškolákov.
- V minulosti som príležitostne doučovala matematiku študentov stredných škôl.
- Aktuálne vediem cvičenia z predmetu o informatických algoritmoch na univerzite.
- Pôsobím v občianskom združení Trojsten, kde sa venujeme rozvoju a vzdelávaniu detí a študentov v matematike, fyzike a informatike. V rámci našich aktivít často vysvetľujem študentom rôzne zaujímavé témy, najmä z informatiky.

Záujmy

Dobrovoľníctvo, turistika, cyklistika, joga

Prečo som sa pridala k JEDU

Rada sa venujem posúvaniu vedomostí a rozvoju mladých ľudí.

Sabína Samporová

V prípade akýchkoľvek otázok

Pošlite nám správu