Info o lektorovi

Tinka Kalašová

Vysokoškolské vzdelanie

Študuje učiteľstvo matematiky a informatiky na Matfyze v Bratislave. Má bakalársky titul z Masarykovej univerzity z učiteľstva matematiky a výtvarnej výchovy.

Funkcia v JEDU

Customer Service

Relevantné skúsenosti

- Doučovanie a učenie matematiky (viac ako 150 hodín odučených hodín)
- Vedenie krúžkov zábavnej matematiky na GJH (rozvoj myslenia cez zábavné hry)
- Lektorka a patrónka didaktiky na Letnej akadémií Discover (práca s ambicióznymi stredoškolákmi, podpora lektorom, aby učili svoje kurzy čo najlepšie)
- Certifikát z Hejného metódy (skúsenosti s konštruktivistickým vyučovaním, doučovanie detí učených HM)
- Štúdium učiteľstva (pedagogika, prax, pedagogický výskumu z didaktiky matematiky ocenený na svoč)

Záujmy

Tancovanie swingu, prechádzky s priateľmi, spoločenské hry, divadlo

Prečo som sa pridal k JEDU

“ Verím, že každý má právo na vzdelanie. Niektoré deti však nedostávajú dostatočnú podporu, aby sa dostali na školu, ktorá ich láka. Na kurzoch JEDU sa mi páči, že nie sú obmedzené miestom pobytu, ani finančnou situáciou rodiny. Tiež som rada v kolektíve mladých nadšených lektoriek a lektorov, ktorí majú radi výzvy a chcú svojich žiakov naučiť čo najviac. 

Tinka Kalašová

V prípade akýchkoľvek otázok

Pošlite nám správu